گزارش پنل ششم
18 اسفند 1395
گزارش پنل ششم

پنل سیاست گذاری اشتغال

رئیس پنل: دکتر عیسی منصوری

دبیر پنل: دکتر میترا عظیمی


در ادامه برگزاری پنل­های تخصصی همایش ملی « سیاست­گذاری اجتماعی در ایران»، روز دوشنبه 16 اسفند ماه، در ساعت 8 تا 10، پنلی با عنوان سیاست­ گذاری اشتغال با حضور دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ریاست پنل، دکتر حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دکتر حبیب جباری دکتری جامعه­ شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران، آقای علیرضا خیراللهی دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر میترا عظیمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان دبیر پنل، در محل سالن شهید مطهری برگزار گردید.

در ابتدا آقای خیراللهی مقاله خود را با موضوع «بررسی سیاست موقتی سازی قراردادهای کار در مقطع پس از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر توان چانه زنی کارگران»  ارایه نمودند. ایشان عنوان نمودند که در سال 1393 بیش از 93 درصد از روابط کاری کشور موقتی بوده و در تحقیق خود کوشیده بود تا با استفاده از روش اسنادی و تکنیک های تحلیل محتوا، تحلیل مضمون و راهبرد روایتی، مجموعه تحولاتی که موجب ایجاد این وضعیت شده است را بررسی نماید.


دکتر عالی زاد به عنوان سخنران دوم، مقاله خود با عنوان « بررسی نقش زنان در ایجاد کسب و کار سبز: پژوهشی در زمینه سیاستگذاری اجتماعی معطوف به کاهش فقر و بیکاری» ارایه نمودند. ایشان اظهار داشتند، مهاجرت مردان از روستاها به کلان شهرها در دهه های اخیر رو به افزایش بوده  و روستاهای کشور چهره ه­ای زنانه به خود گرفته اند. در چنین شرایطی نقش زنان به عنوان عاملان اصلی تولید پررنگ تر گردیده است. ایشان با بهره گیری از تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق با زنان دو روستای قلعه قافه بالا و کفش محله در استان گلستان دریافته­ اند که زنان این دو روستا توانسته اند با منابع جغرافیایی و زیست محیطی موجود در روستا به ایجاد کسب و کار سبز اقدام نمایند. دکتر عالی زاد این عمل زنان روستایی را در چارچوب رهیافت نظری آمارتیا سن درباره قابلیت انسانی برای خروج از فقر تبیین نمودند.

در ادامه دکتر جباری، مقاله خود با عنوان « بررسی میزان تحقق عدالت منطقه ای در بازار کار ایران (1384-94) ایراد نمودند.از دیدگاه ایشان در حال حاضر نوعی فضای قطبی شده در کشور پدید آمده است. یافته های پژوهش ایشان نشان می دهد که در 15 استان، نرخ بیکاری بیش از میانگین کشوری بوده و تمرکز فضایی بیکاری در پهنه کشور کاملاً مشهود است بگونه ای که استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده و استان­های تهران و بوشهر کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. بررسی های ایشان نشان می دهد که در مناطقی که وابسته به فعالیت های کشاورزی، نرخ بیکاری بیش از دیگر مناطق می ­باشد. در مجموع دکتر جباری اذعان نمودند، تاکنون برغم تأکید دولت ها، سیاست گذاری در حوزه تعادل منطقه ای اشتغال از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است.

سپس آقای دکتر راغفر، مقاله خود با عنوان «ابرچالش اشتغال» را ایراد نمودند. ایشان چهار ابرچالش نظام تدبیر و امور تمشیت، آب و محیط زیست، جمعیت و اشتغال و نظام نوآوری و فناوری را به عنوان مهمترین چالش های کشور برشمردند. دکتر راغفر اظهار نمودند که در میان ابرچالش های برشمرده، ابرچالش اشتغال از اصلی ترین مسائلی است که در کانون توجه سیاست گذاران تمامی جوامع قرار دارد. در شرایطی که نسبت اشتغال جوانان (15 تا 24 ساله) در جهان 41 درصد می باشد همین نسبت در ایران در حدود 20 درصد است. شدت بیکاری در میان زنان با 40 درصد به مراتب بیشتر است.  ایشان معتقدند که در حال حاضر در کشور ما جمعیت بزرگی از جوانان تحصیل کرده وجود دارد که انتظارات آنها را از طریق تحصیلات افزایش داده ایم و از سوی دیگر با عقیم ماندن امید آنها به یافتن فرصت های شغلی و شکوفایی، آنها را در معرض سقوط در افراطی گری قرار داده ایم.

در انتها آقای دکتر منصوری ضمن ارایه جمع بندی از مطالب ایراد شده، عنوان داشتند که در تحلیل مسائل، بیش از مسئله ­شناسی به آسیب شناسی پرداخته ایم. این در حالی است که ارایه راهکار درست و صحیح تنها از یک مسئله شناسی دقیق استخراج می شود.آنچه که در ایران غالب بوده است نگاه صرفاً رشد اقتصادی با رویکرد بالا به پایین بوده است در حالی که امروزه رشد اقتصادی با رشد اشتغال به عنوان رشد فراگیر مطرح است.تا زمانی که رویکرد سیاست گذاران ما نسبت به موضوع اشتغال تغییر نکند نمی­ توان شاهد ایجاد تغییرات جدی و محسوس بود.

در نهایت، پس از ارایه لوح تقدیر به سخنرانان برنامه به اتمام رسید.

login