آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1395-09-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1395-09-14
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1395-09-06
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-12-12
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-12-14
تاریخ شروع همایش
1395-12-15
تاریخ پایان همایش
1395-12-16

 

دریافت فایل برنامه همایش

 

آدرس محل برگزاری همایش:  تقاطع همت و شریعتی، خیابان شهید داوود گل نبی (کتابی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی- سالن شهید مطهری و شهید ارشاد


حمایت کنندگان

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور

وزارت کشور

وزارت ورزش و جوانان

وزارت ورزش و جوانان

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

سازمان تبلیغات اسلامی

سازمان تبلیغات اسلامی

معاونت امور زن و خانواده

معاونت امور زن و خانواده

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن جامعه شناسی ایران

مرکز بررسی های استراتژیک

مرکز بررسی های استراتژیک

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

انجمن تعاون و رفاه اجتماعی

انجمن تعاون و رفاه اجتماعی

انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی

انجمن علمی برنامه ریزی اجتماعی

login