گزارش پنل دهم
18 اسفند 1395
گزارش پنل دهم

گزارش پنل سیاست گذاری آسیب های اجتماعی

رئیس پنل: دکتر عزت اله سام آرام

دبیر پنل: دکتر منصور فتحی پنل سیاست گذاری آسیب های اجتماعی از ساعت 13:30 الی 15:40 با حضور جمع کثیری از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در سالن شهید مطهری برگزار گردید. در این پنل چهار مقاله ارایه گردید.

در ابتدا دکتر ستار پروین عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی به چالش‌های سیاست‌گذاری اجتماعی در تصادفات جاده‌ای پرداختند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان، نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه بوده و به علل مختلف در کاهش تصادفات جاده ای موفق نبوده است.


سپس دکتر روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اطلس آسیب های اجتماعی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند. به اعتقاد ایشان در تدوین سیاست های اجتماعی در حوزه مسایل اجتماعی باید سه عنصر دولت، دانشگاه و عرصه مدنی مشارکت داشته باشند.

سخنران بعدی آقای سید احمد میرمحمد تبار به ارزیابی سیاست‌های دو دهه اخیر مبارزه با اعتیاد در ایران پرداختند. ایشان شش نوع سیاست را برای مقابله با کاهش اعتیاد در ایران مطرح نمود که شامل؛ ممانعت از ارتکاب جرائم مرتبط با مواد، کاهش ارتباط با مکان­های جرم‌خیز و مجرمان مرتبط با مواد، پایبندی به هنجارهای جامعه و عدم گرایش به اعتیاد، بازگشت معتادان به جامعه، کاهش رفتارهای پرخطر و افزایش رفتارهای خودمحافظتی است. در نهایت نتیجه گیری نمودند که با فرض موفقیت نسبی در هر کدام از پیامدهای مورد نظر این سیاست­ها، به دلیل عدم تأکید بر سازوکارهای اصلی مؤثر بر کاهش اعتیاد، وضعیت اعتیاد در ایران با کاهش قابل قبولی روبرو نیست.


و در انتها دکتر میر طاهر موسوی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مقاله خود را با عنوان  سیاست‌گذاری اجتماعی به‌ منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی ارایه نمودند. ایشان یکی از دلایل اصلی توجه دولت ها به سیاست گذاری اجتماعی را پیوند آن با شهروندی ذکر نمودند. به اعتقاد ایشان حوزه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ایران به‌طور جدی به طرح‌ریزی و تدوین سیاست‌های اجتماعی کاربردی و واقع‌بینانه مبتنی بر تجارب کارآمد در زمینه آسیب‌های اجتماعی و کنترل و تقلیل آن نیازمند است و تدوین سیاست‌های اجتماعی مناسب می‌تواند مبنای مناسبی برای پایش برنامه‌ها و اقدامات را فراهم کند.

 

login