گزارش پنل دوم
15 اسفند 1395
گزارش پنل دوم

گزارش پنل سیاست­گذاری «جنسیت و خانواده»

رئیس پنل: دکتر محمد تقی کرمی 

دبیر پنل: دکتر مهدیه محمدتقی زاده


پنل سیاست­ گذاری «جنسیت و خانواده»، به ریاست دکتر محمدتقی کرمی از ساعت 10 الی 12، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در سالن شهید ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه برگزار گردید.

در این پنل 4 مقاله ارائه شد و سازمان غیردولتی آتنا؛ از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزۀ زنان به بیان دیدگاه‌ها و مواضع خود پرداخت.

در ابتدا دکتر علی جنادله مقالۀ خود را با موضوع «سیاست­ گذاری خانواده و دلالت­ های سیاستی: دو رویکرد متفاوت به تحولات خانواده» ارائه کردند. ایشان با توصیف دو دیدگاه «بحران خانواده» و دیدگاه «انطباقی یا تحولی»، میزان کارآمدی هر دیدگاه را با توجه با تجارب کشورها مورد تحلیل قرار دادند و از این منظر نقاط ضعف و قوت «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» را  بررسی کردند.

در ادامۀ پنل، دکتر ملیحه عرشی مقالۀ خود را با عنوان «ارائه و تدوین شاخص­ های رفاه خانواده» ارائه کردند. این مقاله نتیجۀ کاری پژوهشی است که با استفاده از روش دلفی انجام شده است. ایشان بعد خدمات اختصاصی به کارمندان شاغل به‌ویژه زنان و قوانین اشتغال را از وجوه مهم سیاست­ گذاری برای خانواده دانستند و در تدوین الگوی رفاه خانواده، توجه به این مشخصه­ های رفاهی را بسیار مهم ارزیابی نمودند.

مریم ابراهیمی سخنران بعدی این پنل بود. سخنرانی ایشان با موضوع «بررسی تبعیض مثبت در اسناد سیاست‌گذاری بر مبنای جنسیت» ارائه شد. به بیان ایشان مشارکت بهینه­ و مؤثر زنان در عرصه­ های مختلف اجتماعی از شاخصه­ های مهم توسعه پایدار در کشورها است. ایشان با روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی اسناد سیاست‌گذاری در حوزه­ های آموزش، اشتغال، و تأمین اجتماعی از منظر تبعیض مثبت پرداختند و سیاست مذکور را در بسیاری از موارد فاقد قابلیت اجرایی دانستند.

سخنران بعدی، دکتر زهرا افتخارزاده؛ مدیر عامل موسسۀ ارتقای کیفیت زندگی زنان (آتنا)، به تبیین مواضع ان.جی.اوی مذکور در مسائل زنان پرداختند.

در پایان دکتر مهدیه محمدتقی­ زاده، مقالۀی خود را با عنوان «واکاوی بسترها و بایسته­ های حمایتی از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست» ارائه کردند. ایشان با تحلیل و ارزیابی آخرین قوانین، طرح­ها و تسهیلات مربوط به این گروه از زنان، راهکارهایی را در زمینۀ عملیاتی‌کردن سیاست­ های کلان قانون اساسی، برنامه­ های توسعه،  اسناد بالادستی و همچنین قوانین خرد ارائه کردند.


login