برگزاری دومین نشست کمیته علمی همایش ملی "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"
11 آبان 1395
برگزاری دومین نشست کمیته علمی همایش ملی  "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"

دومین نشست کمیته علمی همایش ملی  "سیاست گذاری اجتماعی در ایران"  روز سه شنبه یازدهم آبان ماه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ در دفتر ریاست دانشکده علوم اجتماعی برگزار گردید.

login