تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
1395-08-01
تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله

با توجه به استقبال گسترده اساتید، پژوهشگران، صاحب نظرانِ سراسر کشور از "همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی در ایران"  و درخواست های مکرر نسبت به تمدید مهلت ارسال مقالات بدین وسیله به اطلاع می رساند مهلت ارسال چکیده مقالات  تا بیست و یکم آبان ماه  تمدید گردید.

کلیه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال چکیده مقالات خود نگردیده اند می توانند حداکثر تا تاریخ فوق از طریق ثبت نام در سامانه همایش نسبت به ارسال آن اقدام نمایند. 

login